آشکارساز پوسیدگی دندان نیک درمان / C-Finder NICK DARMAN

نیک درمان / NICK DARMAN
انتخاب تعداد

انتخاب نوع

ویژگی‌های محصول


  • ساخت کشور ایران 
  • شرکت نیک درمان 
  • ژل آنتی باکتریال آشکارساز پوسیدگی دندان 
  • تشخیص دقیق و موثر پوسیدگی به کمک تراش و حذف دقیق تر عاج عفونی و حفظ ساختمان سالم دندان
  •  
  • ساخت کشور ایران 
  • شرکت نیک درمان 
  • ژل آنتی باکتریال آشکارساز پوسیدگی دندان 
  • تشخیص دقیق و موثر پوسیدگی به کمک تراش و حذف دقیق تر عاج عفونی و حفظ ساختمان سالم دندان
  •  

مشاهده بیشتر +

بستن -