شیوه‌های پرداخت

شیوه‌های پرداخت

شیوه پرداخت برای خرید از سایت دندان سنتر، توسط درگاه پرداخت امن زرین پال امکان‌پذیر می‌باشد.

*در ضمن برای خرید به صورت اقساطی، با مدیریت هماهنگ نمایید تا در صورت توافق، راهکار مناسب ارئه گردد.
 

7561 9130 021

7561 054 0912